Juridisk information

BAYER är medveten om att sekretessen rörande dina personuppgifter när du använder denna webbplats är viktig. Vi tar mycket allvarligt på skyddet av dina personliga uppgifter. Därför vill vi informera om vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar. Med denna sekretessinformation vill vi informera dig om våra säkerhetsåtgärder.

- Insamling av data
- Insamlig och bearbetning av personuppgifter
- Hävningsrätt
- Användning av cookies
- Säkerhet
- Kontakt
- Personuppgiftsombud för Bayer AB
- Företagets personuppgiftsombud för Bayer AG

Insamling av data:
Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Du behöver inte lämna någon personlig information för att använda webbplatsen, under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Denna information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig, men vi använder den inte på det sättet. Det händer att vi använder informationen för statistiska ändamål, men alla enskilda användare är anonyma och kan inte identifieras. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt, eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.


Insamlig och bearbetning av personuppgifter:
Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss.
Databasen och dess innehåll blir kvar hos oss eller hos dem som bearbetar data åt oss och som ansvarar mot oss, samt i våra servrar. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av tredje man i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i andra jurisdiktioner, t.ex. USA, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från dem där du bor. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns där du bor.

Hävningsrätt:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden. Skicka bara i sådant fall e-postmeddelande till den adress som anges under fliken Ansvarig utgivare eller kontakta personuppgiftsombudet på nedanstående adress under Kontakter.

Användning av cookies:
Cookies är små textfiler som lagras i besökarens lokala webbläsarcache. Att använda sådana cookies gör det möjligt att identifiera besökarens webbläsare för att förbättra hemsidan och förenkla användningen. Data som samlats in via cookies kommer inte att användas för att fastställa besökarens identitet på webbplatsen. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera dessa cookies automatiskt. Du kan avaktivera lagring av cookies eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig innan en cookie lagras i din dator.

Säkerhet:
BAYER använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Alla personuppgifter som du lämnar till BAYER kommer att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje man. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.

Kontakt:
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att sekretessmeddelandet ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.