Clarityn – vid tillfälliga allergiska besvär

Clarityn (loratadin) är ett receptfritt läkemedel som lindrar tillfälliga allergiska besvär som nysningar, rinnande eller kliande näsa samt sveda eller klåda i ögonen.

Clarityn innehåller ett antihistamin som dämpar effekterna av histamin, som bildas i kroppen vid allergi mot till exempel pollen, gräs, pälsdjur, kvalster och damm.

En tablett räcker för att lindra symtomen under ett helt dygn.

Läs alltid information i bipacksedeln eller på fass.se innan du inleder behandling.

Clarityn loratadin - Paket

Dosering

Clarityn tablett 10 mg
Vuxna och barn över 6 år och 30 kg:
En tablett, en gång dagligen, med eller utan mat.

Barn över 6 år, men under 30 kg, bör inte ta Clarityn som tablett, utan som sirap (se nedan). Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.

Clarityn sirap 1 mg/ml
Vuxna och barn över 6 år och 30 kg:
10 ml en gång dagligen, med eller utan mat.

Barn över 6 år och under 30 kg:
En tesked (5 ml) en gång dagligen, med eller utan mat. Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja sirapen.

Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.

När ska du inte använda Clarityn
Använd inte Clarityn om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller något av de övriga innehållsämnena.

Läs alltid information i bipacksedeln eller på fass.se innan du inleder behandling.

Clarityn och graviditet
Om du är gravid eller ammar ska du inte använda Clarityn. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Behandlingsperiod
Om ingen förbättring skett inom 7 dagar bör läkare kontaktas. Behöver man använda Clarityn längre tid än 3 månader, bör man kontakta läkare för att undersöka om symptomen har en annan orsak.
Pälsdjurallergiker bör ta Clarityn en timme före besök i hem med pälsdjur.

Biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Clarityn orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
De vanligaste biverkningarna som rapporterats hos vuxna och ungdomar omfattar dåsighet, huvudvärk, ökad aptit och sömnproblem.
De vanligaste biverkningarna som har rapporterats hos barn i åldern 2 till och med 12 år omfattar huvudvärk, nervositet och trötthet. Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.
Under marknadsföringen av Clarityn har fall av allvarlig allergisk reaktion, yrsel, oregelbunden eller snabb hjärtrytm, illamående, muntorrhet, orolig mage, leverproblem, håravfall, hudutslag och trötthet rapporterats i mycket sällsynta fall. Det är inte möjligt att fastställa hur ofta dessa biverkningar inträffar.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.