Clarityn är världens mest sålda receptfria allergiläkemedel. En tablett ger snabb lindring (inom1–3 timmar) – och gör dig inte trött.

När du behöver hjälp med hösnuvan finns Clarityn nästan överallt – precis som våren!

Clarityn ett receptfritt läkemedel som hjälper vid pollenallergi

Våren är härlig! Men somliga upplever helst årets bästa tid genom en glasruta. Clarityn ger vårkänslorna en chans. Det har vi gjort sedan 1989 för många patienter runt omkring i världen.
Clarityn är nämligen världens mest sålda receptfria allergiläkemedel!*

Clarityn (loratadin) är ett receptfritt läkemedel som lindrar tillfälliga allergiska besvär som nysningar, rinnande eller kliande näsa samt sveda eller klåda i ögonen. Clarityn innehåller ett antihistamin som dämpar effekterna av histamin, som bildas i kroppen vid allergi mot till exempel pollen, gräs, pälsdjur, kvalster och damm.
En tablett räcker för att lindra symtomen under ett helt dygn. Välkommen i det gröna!

*Nicholas Hall’s globala OTC databas, DB6. Värde. 2017.

 

Dosering
Clarityn tablett 10 mg

Vuxna och barn över 6 år och 30 kg; En tablett, en gång dagligen.
Barn över 6 år, men under 30 kg, bör inte ta Clarityn som tablett, utan som sirap (se nedan).
Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.

Clarityn sirap 1 mg/ml
Vuxna och barn över 6 år och 30 kg:
10 ml en gång dagligen, med eller utan mat.
Barn över 6 år och under 30 kg: En tesked (5 ml) en gång dagligen, med eller utan mat. Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja sirapen.
Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.

När du inte ska använda Clarityn
Använd inte Clarityn om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller något av de övriga innehållsämnena.

Clarityn och graviditet
Använd inte Clarityn om du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Behandlingsperiod
Om ingen förbättring skett inom 7 dagar bör läkare kontaktas. Behöver man använda Clarityn längre tid än 3 månader, bör man kontakta läkare för att undersöka om symptomen har en annan orsak.

Pälsdjursallergiker bör ta Clarityn en timme före besök i hem med pälsdjur.

Läs alltid information i bipacksedeln eller på fass.se innan du inleder behandling.
Läs bipacksedeln noga. Clarityn® tablett och sirap (loratadin) är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär såsom rinnsnuva, nästäppa och nysningar och/eller röda, rinnande och kliande ögon hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kg (tablett). Ta inte Clarityn om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn annat än på läkares rekommendation. Ta inte Clarityn om du ammar. Loratadin utsöndras i bröstmjölk. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Clarityn om du har en leversjukdom eller du ska genomgå hudtester för allergi. Ta inte Clarityn två dagar innan dessa tester, eftersom testresultaten annars kan påverkas. Du måste tala med läkare senast efter 7 dagar om du inte mår bättre eller om du mår sämre. Behöver man använda Clarityn längre tid än 3 månader, ska man kontakta läkare för att undersöka om symptomen har en annan orsak. Bayer.se