Clarityn® tablett 10mg

Clarityn® tablett 10mg

Läs bipacksedeln noga.

Clarityn® tablett är ett receptfritt läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär såsom rinnsnuva, nästäppa och nysningar och/eller röda, rinnande och kliande ögon hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kg.

  • Ger effekt inom 1-3 timmar och effekten varar hela dygnet
  • Inte tröttande*

Dosering

Vuxna och barn över 6 år och 30 kg; En tablett, en gång dagligen.

Barn över 6 år, men under 30 kg, bör inte ta Clarityn som tablett, utan som sirap (HÄR).

Clarityn ska inte ges till barn under 6 år utan läkares ordination.

När ska du inte använda Clarityn

Använd inte Clarityn om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller något av de övriga innehållsämnena. Ta inte Clarityn om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn annat än på läkares rekommendation. Ta inte Clarityn om du ammar. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Clarityn om du har en leversjukdom eller du ska genomgå hudtester för allergi . Ta inte Clarityn två dagar innan dessa tester, eftersom testresultaten annars kan påverkas.

Behandlingsperiod

Clarityn ger snabb effekt (1-3h) och ger lindring under ett helt dygn. Du måste tala med läkare senast efter 7 dagar om du inte mår bättre eller om du mår sämre. Behöver man använda Clarityn längre tid än 3 månader, ska man kontakta läkare för att undersöka om symptomen har en annan orsak.

TILLFÄLLIG LINDRING AV

konturerad rinnande näsa
RINNSNUVA
ikon med kliande, vattniga ögon
KLIANDE, VATTNIGA ÖGON
konturerad näsa som nyser
NYSNINGAR
kontur av en kliande näsa eller hals
KLIANDE NÄSA