Om allergier

De allra vackraste sakerna, såsom fluffiga kattungar, gröna trädgårdar och skuggiga träd, kan ge upphov till allergisymptom. Ta reda på vad som orsakar allergier och vad du kan göra åt dem, så att du kan njuta mer av världen runt omkring dig.

Vad är allergier?

Allergier hos människor uppstår när immunsystemetX immunsystemet
kroppens skyddssystem som skyddar oss mot infektioner och främmande ämnen.
tar fel på ett ämne som annars vanligen är ofarligt för de flesta människor, mögelX mögel
Mögelparasiter, mikroskopiska svampar, (t.ex. Alternaria) som sprids med luften på samma sätt som pollen. Mögelsporer är vanliga allergiutlösare och finns i fuktiga utrymmen, såsom källare eller badrum, samt utomhus i gräs, lövhögar, hö, kompost och under svampar.
, mjällX mjäll
Mjäll (från djur) – små fjäll från djurens hud som fastnar i deras päls eller hår. Mjäll sprids med luften, lägger sig på ytor och kan ibland vara den största orsaken till damm i hushållet. Mjäll från katter är en vanlig orsak till allergiska reaktioner.
från djur och dammkvalsterX dammkvalster
En vanlig utlösare av inomhusallergier. De är mikroskopiska kvalster som lever i fibrer i kuddar, madrasser, filtar och mattor. De lever på våra döda hudceller. Inandning av deras avföring kan orsaka allergiska reaktioner såsom rinnsnuva, nysningar och nästäppa.
och ser det som något farligt som det måste attackera. Dessa normala, ofarliga ämnen kallas för allergenerX allergener
Allergener – ett ämne som din kropp ser som främmande och farligt; utlöser en allergisk reaktion.
.

an outline of a cloud

Vad orsakar allergisymptom?

När du tar ett andetag eller kliar dig i näsan eller ögonen, kan allergenerX allergener
Allergener – ett ämne som din kropp ser som främmande och farligt; utlöser en allergisk reaktion.
träda in i kroppen och ditt immunsystem utlöser då en hyperkänslig reaktion. För att få bort det ämne som anses farligt, reagerar kroppen på olika sätt och utsöndrar inflammatoriska mediatorer såsom histaminX histamin
Ett naturligt förekommande ämne som utsöndras av immunsystemet efter att det kommit i kontakt med en allergen. När du andas in en allergen utsöndrar mastcellerna i näsan eller bihålorna histamin. Histaminet sätter sig sedan på receptorer på närliggande blodkärl, vilket får dem att bli större …
.

När histaminet binder sig till receptorer i andra celler i kroppen, gör det att du upplever allergisymptom såsom rinnsnuva, nysningar, kliande/vattniga ögon, kliande näsa eller hals, nästäppa och tryck i bihålorna.

Outlined lightbulb with rays of light

VISSTE DU ATT...?

För att göra sig av med en allergen måste kroppen undergå olika allergiska reaktioner som kallas en ”allergisk kaskad”. Detta utlöser flera olika inflammatoriska mediatorer. En av de mediatorer som utsöndras av immunsystemetX immunsystemet
kroppens skyddssystem som skyddar oss mot infektioner och främmande ämnen.
efter exponering mot en allergen är histaminX histamin
Ett naturligt förekommande ämne som utsöndras av immunsystemet efter att det kommit i kontakt med en allergen. När du andas in en allergen utsöndrar mastcellerna i näsan eller bihålorna histamin. Histaminet sätter sig sedan på receptorer på närliggande blodkärl, vilket får dem att bli större …
. När du andas in en allergen utsöndrar mastcellerna histamin. Histaminet sätter sig sedan på receptorer på närliggande blodkärl, vilket får dem att bli större (utvidgas). HistaminX Histamin
Ett naturligt förekommande ämne som utsöndras av immunsystemet efter att det kommit i kontakt med en allergen. När du andas in en allergen utsöndrar mastcellerna i näsan eller bihålorna histamin. Histaminet sätter sig sedan på receptorer på närliggande blodkärl, vilket får dem att bli större …
binder sig även till andra receptorer i nasala vävnader, vilket orsakar svullnad, klåda och rinnsnuva.

an outline of a cloud

Hur Clarityn® lindrar allergisymptom

Clarityn® är ett anti-histaminX histamin
Ett naturligt förekommande ämne som utsöndras av immunsystemet efter att det kommit i kontakt med en allergen. När du andas in en allergen utsöndrar mastcellerna i näsan eller bihålorna histamin. Histaminet sätter sig sedan på receptorer på närliggande blodkärl, vilket får dem att bli större …
som förhindrar kaskaden som orsakas av allergenerX allergener
Allergener – ett ämne som din kropp ser som främmande och farligt; utlöser en allergisk reaktion.
.

T.ex. från husdjur, pollenX pollen
ett fint, pulverliknande ämne, vanligen gult, som består av mikroskopiska korn som kommer från den hanliga delen av en blomma som kallas ståndare, eller från den hanliga kotten på ett träd.
och mögelX mögel
Mögelparasiter, mikroskopiska svampar, (t.ex. Alternaria) som sprids med luften på samma sätt som pollen. Mögelsporer är vanliga allergiutlösare och finns i fuktiga utrymmen, såsom källare eller badrum, samt utomhus i gräs, lövhögar, hö, kompost och under svampar.
.

an outline of a cloud

Hur diagnostiserar man allergier?

Ibland är det lätt att gissa vad man är allergisk mot. Blir dina symptom värre under månaderna då pollennivåerna är som högst?

Men om du är osäker på vad som orsakar dina symptom, ska du boka tid hos en vårdcenral för att ta reda på vad du är allergisk mot – så att du kan undvika vissa utlösare. Vid besöket kan läkaren göra något av följande:

  • Ta hänsyn till din personliga och medicinska bakgrund för att få en bättre förståelse för dina symptom och de eventuella orsakerna. Det är en god idé att skriva ned lite om din familjs bakgrund, din livsstil och eventuella utlösare före besöket.
  • Utföra en fysisk undersökning med särskilt fokus på din näsa, hals, ögon, öron, lungor och hud.
  • Göra ett pricktest och/eller blodprov för att avgöra vad du är känslig mot.
an outline of a cloud

Minska exponeringen mot luftburna allergener

Utöver att medicinera för att lindra symptom, är det även viktigt att börja med att minska exponeringen mot allergenerX allergener
Allergener – ett ämne som din kropp ser som främmande och farligt; utlöser en allergisk reaktion.
. Nedan hittar du enkla tips på hur du kan minska exponeringen mot olika inomhus- och utomhusallergener.

Säsongsbundna utomhusallergier

UtomhusallergierX Utomhusallergier
Utomhusallergener kännetecknas av att immunsystemet överreagerar på vissa allergener (se allergener) och finns i pollen från träd, gräs eller ogräs, mögelsporer osv. (kallas även hösnuva och säsongsbundna allergier.
  och kallas ofta för säsongsbundna allergierX säsongsbundna allergier
En kronisk sjukdom som kännetecknas av att immunförsvaret överreagerar på särskilda allergener som finns utomhus, såsom pollen från träd, gräs eller ogräs, eller mögelsporer. Kallas även hösnuva och utomhusallergier.
eftersom de förändras beroende på årstid. De orsakas av att immunförsvaret överreagerar på vissa ofarliga utomhusallergener, t.ex. från mögelsporer och pollenX pollen
ett fint, pulverliknande ämne, vanligen gult, som består av mikroskopiska korn som kommer från den hanliga delen av en blomma som kallas ståndare, eller från den hanliga kotten på ett träd.
från träd, gräs och ogräs. Trots att dessa allergener kan vara svåra att undvika, kan du ta del av enkla tips för att minimera exponeringen, så att du kan njuta mer av livet utomhus.

LÄS MER OM SÄSONGSBUNDNA UTOMHUSALLERGIER

Inomhusallergier

InomhusallergierX Inomhusallergier
Inomhusallergier kännetecknas av att immunsystemet överreagerar på vissa allergener (se allergener) som finns inomhus, såsom mögelsporer, mjäll från djur, kackerlackor eller dammkvalster (även kallat perenn allergisk rinit). Inomhusallergier vara oftast längre än allergier som orsakas av…
orsakas av att immunsystemetX immunsystemet
kroppens skyddssystem som skyddar oss mot infektioner och främmande ämnen.
överreagerar på allergener från dammkvalsterX dammkvalster
En vanlig utlösare av inomhusallergier. De är mikroskopiska kvalster som lever i fibrer i kuddar, madrasser, filtar och mattor. De lever på våra döda hudceller. Inandning av deras avföring kan orsaka allergiska reaktioner såsom rinnsnuva, nysningar och nästäppa.
, mjällX mjäll
Mjäll (från djur) – små fjäll från djurens hud som fastnar i deras päls eller hår. Mjäll sprids med luften, lägger sig på ytor och kan ibland vara den största orsaken till damm i hushållet. Mjäll från katter är en vanlig orsak till allergiska reaktioner.
från husdjur och mögelX mögel
Mögelparasiter, mikroskopiska svampar, (t.ex. Alternaria) som sprids med luften på samma sätt som pollen. Mögelsporer är vanliga allergiutlösare och finns i fuktiga utrymmen, såsom källare eller badrum, samt utomhus i gräs, lövhögar, hö, kompost och under svampar.
. Inomhusallergier kan uppstå när som helst på året, men kan vara extra besvärliga under vintern när många människor spenderar mer tid inomhus. Ta del av våra tips för att minska allergener och njut mer av ditt hem året runt.

LÄS MER OM INOMHUSALLERGIER

LÄS MER OM

Bild på Clarityn-produktförpackningar

Clarityn® tablett 10mg

För allergi

Receptfritt läkemedel som lindrar tillfälliga allergiska besvär. En tablett räcker för att lindra symtomen under ett helt dygn.

två paket Clarityn för barn

Clarityn® sirap

För allergi

Receptfritt läkemedel som lindrar tillfälliga allergiska besvär. Anpassad dosering för att lindra symtomen under ett helt dygn.

Bild på Clarieye-produktförpackningar

ClariEye®

Ögondroppar för lindring av torra, röda och kliande ögon

ClariEye är en medicinteknisk produkt som innehåller Dexpantenol som vårdar, lindrar, skyddar, återfuktar och smörjer ögat både för icke-allergiker som för allergiker. ClariEye bildar en skyddande hinna vilket kan hindra pollen att komma in i ögat.