Pollenallergi

Efter jobbet går du ut på en promenad i skogen som breder ut sig bakom parkeringsplatsen. Du märker att naturen börjar vakna till liv efter vintern – snön har smält, och det är ljust sent in på eftermiddagen. Blåsipporna nickar i takt med 'tzi-litt, tzi-litt' från en återvändande sädesärla. Men denna vårharmoni skuggas av en rinnande näsa och oavbrutna nysningar. Tydliga tecken på pollenallergi. Trots vårens ljus och liv, kämpar du med en tröttande tyngd. Våren är här – och med den, pollenallergin.

Pollenallergi

Efter jobbet går du ut på en promenad i skogen som breder ut sig bakom parkeringsplatsen. Du märker att naturen börjar vakna till liv efter vintern – snön har smält, och det är ljust sent in på eftermiddagen. Blåsipporna nickar i takt med 'tzi-litt, tzi-litt' från en återvändande sädesärla. Men denna vårharmoni skuggas av en rinnande näsa och oavbrutna nysningar. Tydliga tecken på pollenallergi. Trots vårens ljus och liv, kämpar du med en tröttande tyngd. Våren är här – och med den, pollenallergin.

Pollenallergi är vanligt i Sverige

Du är inte ensam om att ha pollenallergi. Nästan en tredjedel av alla ungdomar och vuxna i Sverige får pollenallergibesvär under våren och sommaren. Allergiska sjukdomar, däribland pollenallergi, har ökat under de senaste årtiondena i industrialiserade länder, men ökningen verkar har stabiliserats . En vanlig tanke är att ökningen av allergier beror på urbanisering och den så kallade "hygienhypotesen". Det handlar om att du i en allt renare värld utsätts för färre bakterier, vilka behövs för att stimulera och utveckla ditt immunsystem på rätt sätt. Men det råder ingen enighet om dessa förklaringar hos experterna.

Klimatförändringen med ökad koldioxidhalt i atmosfären leder till längre pollensäsonger och mer pollen . Detta kan innebära att många fler kommer att få besvär med pollenallergi, och pollensäsonger kommer att vara svårare för personer med pollenallergi.

Vad är pollenallergi?

Vid pollenallergi reagerar ditt immunförsvar mot vissa ämnen som finns i pollen och sporer. Ett sådant allergiframkallande ämne kallas allergen. Egentligen är pollen ofarligt för människan, och första gången när du kommer i kontakt med pollen får du inga symtom. Men vid pollenallergi har immunförsvaret börjat reagera och bilda så kallade antikroppar mot allergenet som finns i pollen.

(Immunförsvarets egentliga uppgift är att skydda kroppen mot virus, bakterier och främmande ämnen. Men när du är allergisk mot pollen, uppfattar immunförsvaret allergenet i pollen som något som kroppen behöver få skydd mot.) När du nästa gång kommer i kontakt med pollen känner antikropparna igen allergenet i pollen. Då reagerar immunförsvaret och vissa celler som hör till immunförsvaretsläpper ut histamin och andra retande ämnen, vilket orsakar den allergiska reaktionen. Symptom som rinnande näsa och kliande ögon utvecklas snabbt efter du har kommit i kontakt med pollen, ibland inom minuter, vanligtvis senast inom en timme.

Pollenallergi är säsongsbunden

I Sverige reagerar de allra flesta på björk- och gräspollen, men även gråbo och andra växter kan orsaka allergi . Du som reagerar på björkpollen kan få symtom även från hassel, som finns i luften så tidigt som från slutet av februari. De höga pollenhalterna orsakas mestadels av björkpollen mellan april och juni, gräspollen på sommaren och sedan gråbopollen under sensommaren. Naturhistoriska riksmuseet ansvarar för att följa upp pollensituation i Sverige och rapporterar om pollenhalterna och -prognoser på pollenrapporten.se.

Symtom vid pollenallergi

Symtomen vid pollenallergi yttrar sig i näsan, ögonen och luftvägarna. Det är vanligt att du upplever

 • nysningar
 • vattnig rinnsnuva men även nästäppa
 • rinnande, röda, svidande och/eller kliande ögon och ibland svullna ögonlock
 • trötthet

Pollenallergi kan orsaka astma eller förvärra astmasymtom hos personer som redan har astma. Om du får astmatiska symtom under pollensäsongen, såsom ihållande hosta, svårt att andas eller pipande andning, är det viktigt att du kontaktar läkare som kan hjälpa dig med korrekt diagnos och medicinering.

Pollenallergi och korsallergier

Personer med pollenallergi kan uppleva symtom från flera växters pollen eller mot vissa livsmedel. Det beror på att proteiner i andra växter eller livsmedel kan påminna om proteinerna som man har en allergi mot. Den som är allergisk mot björk kan till exempel också reagera på al, bok, hassel, ek och kastanj på grund av liknande allergener . Styrkan på dessa korsreaktioner varierar mycket.

En person med gräspollenallergi kan få symtom av tomater, meloner, vattenmeloner och apelsiner, och en person med björkallergi av äpplen, nötter, päron och persikor. Symtomen uppstår mestadels i områden som är i direkt kontakt med maten; det kan klia, sticka och kännas svullet på läpparna, i munnen, svalget och mer sällan i struphuvudet.

Behandling vid pollenallergi

Det går inte att förebygga pollenallergi, så behandlingen bygger på att lindra symtom med läkemedel, och målet är att vara symtomfri under hela pollensäsongen.

Läkemedel vid egenvård av pollenallergi är

 • antihistamin i form av tablett eller sirap
 • nässprej som innehåller kortison och/eller antihistamin
 • ögondroppar som innehåller antihistamin eller natriumkromoglikat.

Antihistamintabletter hjälper mot nysningar och rinnsnuva, nässprej mot snuva och nästäppa och ögondroppar mot ögonsymtom. Det går bra att kombinera olika läkemedel, till exempel antihistamintabletter med antiinflammatorisk nässprej om man har svåra besvär. Fråga apotekspersonalen, som hjälper dig att hitta de rätta läkemedlen och ger råd om hur du använder dem. Kontakta läkare, om

 • receptfria allergiläkemedel inte hjälper
 • symtomen förekommer året runt
 • ett litet barn har pollenbesvär
 • ögonsymtomen är ensidiga, ögat varar kraftigt eller synen försämras

du får astmasymtom eller om du får luftrörsbesvär när du tränar.

Tips för att undvika kontakt med allergener vid pollenallergi

Om du upplever starka symtom vid pollenallergi, kan det vara klokt att minska exponeringen för pollen . Tänk på att pollenhalterna är som högst under vindstilla, soliga dagar, framför allt på förmiddagarna. Å andra sidan är pollenhalterna lägst under fuktiga förhållanden, nattetid, eller tidigt på morgonen.

 • Håll fönstren stängda under dagen och vädra på nätterna.
 • Om du vill träna eller vistas utomhus, gör det helst tidigt på morgonen eller sent på kvällen.
 • Ha koll på dagsaktuella pollenhalter och -prognoser på Pollenrapporten.

 

Andra tips som kan hjälpa vid pollenallergi

 • För att undvika att ta med dig pollen in i hemmet,
  • torka inte kläder eller vädra täcken och kuddar utomhus under pollensäsongen
  • byt kläder när du har varit utomhus och tvätta håret innan du lägger dig
  • borsta och skaka av husdjurens pälsar efter promenader.