Så väljer du rätt allergiläkemedel

Green divider

Lätta besvär:

Anti-histamin

Om du inte upplever dina besvär som plågsamma, sover normalt och inte hindras i din vardag ska du i första hand välja en antihistamin. Antihistamin lindrar lätta, histaminutlösta besvär vid kortvarig kontakt med allergen, men har ingen direkt effekt på inflammationen i näsan.

Måttliga till svåra besvär:

Anti-inflammatorisk nässpray

Om du har plågsamma besvär, svårt att sova och känner dig trött och hängig på dagarna så ska du i första hand välja en anti-inflammatorisk nässpray. Den minskar inflammationen i näsan och lindrar på så sätt besvären på längre sikt. Full effekt uppnås oftast efter ett par dagar. Det kan därför vara bra att börja använda nässprayen redan innan du kommer i kontakt med pollen .

Vägledning för behandling av allergisk rinit

  1. Har du svårare att sova och är trött dagtid?
  2. Har du svårt att prestera på normal nivå i arbete, skola, fritid och/eller idrott?
  3. Upplever du dina besvär som plågsamma?

Om du svarar JA på minst en av frågorna välj i första hand anti-inflammatoriskt nässpray.

Om du svarar NEJ på alla frågor använd antihistamin.

Vid otillräcklig effekt av förstahandsvalet:
Det går bra att kombinera en anti-inflammatorisk nässpray med antihistamin om förstahandsvalet inte ger full symtomlindring. Upplever du kvarvarande symtom trots detta bör du kontakta läkare för rådgivning.